Machine Gun Rental Price List
Cedar Ridge Range
Full Auto Machine Gun
B&T APC9K
Full Auto 9mm Rental
Full Auto Machine Gun
B&T MP9 / TP9
Full Auto 9mm Rental
Full Auto Machine Gun
B&T APC 10
10mm Full Auto Rental
Full Auto Machine Gun
B&T APC223
Full Auto .223 Rem Rental
Full Auto Machine Gun
M4A1 / M16
Full Auto 5.56 Rental
Full Auto Machine Gun
Steyr Aug
Full Auto .223 / 5.56 Rental
Full Auto Machine Gun
B&T APC300
Full Auto 300BO Rental